(Dh 26) Dhammapada - Brāhmaṇa Vagga - Sveti človek

383.

Odreci se užitkom, o sveti človek,
pretrgaj tok in vztrajaj dalje!
S spoznanjem prenehanja tvorb,
boš spoznal netvorjeno.


 

384.

Ko je šel sveti človek
skozi dve stvari,
potem za njega, ki ima znanje,
vse vezi izginejo.


 

385.

Tisti, ki ni z nasprotnega brega
niti ne s tega brega in niti ne z obeh,
ki je brez strahu in nenavezan,
ta je zame sveti človek.


 

386.

Kdor je opravil, kar je bilo potrebno,
ki meditira, je zbran in čist, brez madeža
in je dosegel najvišji cilj,
ta je zame sveti človek.


 

387.

Podnevi sije sonce,
ponoči sije luna,
v vojski sije kralj,
sveti človek sije v zbranosti.
Prebujeni pa sije dan in noč,
Prebujeni povsod žari!


 

388.

Poznan je kot »sveti človek«, ker je brez zla,
poznan kot »duhovni človek«, ker je v miru.
Kdor pa je zapustil vso nečistost,
ta je resnično poznan kot »menih«.


 

389.

Nihče naj ne udari svetega človeka!
A tudi sveti človek naj se nazaj ne jezi!
Gorje tistemu, ki udari svetega človeka,
gorje tudi svetemu človeku, če se jezi prepusti!


 

390.

Za svetega človeka ni boljšega
kot vzdržnost misli od užitkov.
In ko se izogne željam po nasilju,
popolnoma ohladi svoj nemir.


 

391.

Kdor s svojimi dejanji, besedami in mislimi
ne naredi napačnih stvari
in se vzdrži v vseh teh treh,
je zame sveti človek.


 

392.

Tako kot svečenik časti žrtveni ogenj,
tako tudi ti spoštuj človeka,
ki ti je pokazal pravo Postavo,
popolni nauk Prebujenega.

 

393.

Nihče ni sveti človek po rojstvu,
zaradi izvora ali prepletenih las.
Le kdor spozna resnico in Postavo,
je resnično čist, je sveti človek.


 

394.

Čemu ti prepleteni lasje, o bedak?
Čemu to ogrinjalo iz kozje kože?
Znotraj tebe je plevel,
ti pa ga puliš zunaj!


 

395.

Kdor se oblači le v odvržene cunje,
je suh, da se mu žile vidijo,
in samotno živi v gozdu, meditira,
ta je zame sveti človek.


 

396.

Zame nekdo še ni sveti človek,
le zaradi človeškega rojstva.
Če že ima nekaj,
je potem le »gospod«
Če pa nima ničesar in je prost domnev,
ta je zame sveti človek.


397.

Kdor je presekal vse okove
in se ničesar več ne oklepa,
kdor je nenavezan, brez želja,
ta je zame sveti človek.


 

398.

Kdor je uničil vse vezi, spone in okove,
tudi uzde in vse ostale ovire,
ta je resnično prebujen,
ta je zame sveti človek.


 

399.

Kdor lahko mirno prenese
zmerjanje, udarce, okove,
čigar obramba je moč potrpežljivosti,
ta je zame sveti človek.


 

400.

Kdor je prijateljski, spoštljiv,
kreposten in brez arogance,
obvladan, kdor je odložil zadnje breme,
ta je zame sveti človek.


 

401.

Kot spolzi voda z lista lokvanja,
kot gorčično seme s konice puščice,
kdor se ne oprijema užitkov,
ta je zame sveti človek.


 

402.

Kdor je zase spoznal
konec nemira na tem svetu,
odložil bremena in navezanost,
ta je zame sveti človek.


 

403.

Kdor je modrijan, globokega znanja,
poznavalec prave in neprave poti,
kdor je dosegel najvišje spoznanje,
ta je zame sveti človek.


 

404.

Kdor ni intimen
niti s posvetnimi niti z duhovnimi,
živi brezdomno, skromno,
ta je zame sveti človek.


 

405.

Kdor je nenasilen do vseh bitij,
tako do šibkih kot do močnih,
kdor niti ne ubija niti ne podpira uboja,
ta je zame sveti človek.


 

406.

Potrpežljiv med nepotrpežljivimi,
razorožen med oboroženimi,
brez hlepenja med pohlepneži,
ta je zame sveti človek.


 

407.

Kot gorčično zrno s konice puščice
so z njega odpadli strast in jeza,
ponos in hinavščina,
ta je zame sveti človek.


 

408.

Besede so poučne in blage,
izgovori le, kar je resnica,
in nikogar ne prizadene,
ta je zame sveti človek.


 

409.

Kdor na svetu ne vzame ničesar
kar mu ni dano,
pa naj bo kratko ali dolgo,
veliko ali majhno,
prijetno ali neprijetno,
ta je zame sveti človek.


 

410.

V komur ni hrepenenja
niti po tem niti po drugem svetu
in je neodvisen, nenavezan,
ta je zame sveti človek.


 

411.

V komur ni navezanosti,
kdor je spoznal resnico in je prost dvoma
ter se je združil z Nesmrtnostjo,
ta je zame sveti človek.


 

412.

Kdor pobegne okovom sveta,
tako dobrega kot zla,
je brez žalosti, jasen, čist,
ta je zame sveti človek.


 

413.

Kdor je tak kot polna luna,
čist in jasen, sijoč in miren,
in je uničil obstoj užitkov,
ta je zame sveti človek.


 

414.

Kdor je premagal to nevarno in težko pot,
ta eksistenčni tok in pot izgubljenosti,
jo prekoračil in šel na drugi breg,
brez poželenja, dvomov in domnev
ter se z zbranostjo razbremenil,
ta je zame sveti človek.


 

415.

Kdor se je na svetu odrekel užitkom
in živi brezdomno življenje
ter je uničil celotni obstoj užitkov,
ta je zame sveti človek.


 

416.

Kdor se je na svetu odrekel željam
in živi brezdomno življenje
ter je uničil celotni obstoj želja,
ta je zame sveti človek.


 

417.

Kdor je prekinil človeške vezi
in zapustil tudi božanske
in tudi vse druge vezi,
ta je zame sveti človek.


 

418.

Kdor je zapustil radost in odpor
in je miren, brez navezovanj,
je junak, saj premagal je celotni svet,
ta je zame sveti človek.


 

419.

Kdor popolnoma razume
prihajanje in odhajanje vseh bitij,
je nenavezan, popolnoma prost, prebujen,
ta je zame sveti človek.


 

420.

Ne božanstva ne duhovi ne ljudje
ne vedo, kam je usmerjen tisti,
ki je brez madeža in je častivreden,
ta je zame sveti človek.


 

421.

Za kogar ni ničesar
predtem, zatem ali zdaj,
nima ničesar, da se bi navezoval,
ta je zame sveti človek.


 

422.

Kdor je močan kot bik, plemenit,
junak, veliki videc in zmagovalec,
brez želja, buden in kdor je delo opravil,
ta je zame sveti človek.


 

423.

Kdor pozna prejšnja rojstva,
kdor vidi tako nebesa kot tudi pekel,
je spoznal konec vseh izvorov,
je tihi modrec, dovršen v znanju,
popoln v vseh dosežkih,
ta je zame sveti človek.

 

Vir: Dhammapada - Pot Postave
Založil: Gozdni samostan Samanadipa
Prevod: Bhikkhu Hiriko / 2019

 

(C) SloTheravada, 2023