Fotografije / Photos

Poslopja v uporabi Samanadipe

Buildings managed by Samanadipa

Življenje v samostanu Samanadipa

Life at Samanadipa Hermitage

Menihi popotniki

Wandering monks


Naše meniško življenje v azijskih gozdovih

Our monastic life in Asian forests

Razvoj samostana v prvem letu - 2016

Developments of the Hermitage in its first year - 2016

Prvi zimski umik - 2017

The first winter retreat - 2017


 

Prvo podporno praznovanje Samanadipe - Pha Pa 2017

The first supportive celebration of Samanadipa - Pha Pa 2017


Vesak & drugo podporno praznovanje Samanadipe - Pha Pa 2018

Vesak & the second supportive celebration of Samanadipa - Pha Pa 2018

 

© SloTheravada, 2018

Za vašo pozornost

Nyanatiloka - Budova beseda (knjiga v pdf)

‘Stillness Flowing: The Life and Teachings of Ajahn Chah’ by Ajahn Jayasaro is now available for download in PDF, ePUB and Mobi formats. This important work details the life and teachings of Luang Por Chah, also known as Ajahn Chah, and has been in the making for over two decades. More info.