Modrost

on .

Ključna vloga meditacije je, da nam zagotovi prostor, v katerem lahko predelamo in ovrednotimo naše vsakodnevne izkušnje. To je pomembno, ker je naše obnašanje pogosto pogojeno s strahom, tesnobo, željami in navezanostmi na način, ki se ga komajda, če sploh, zavedamo. Naredimo tako veliko napak, ki bi se jim lahko izognili.

Ne gre za to, da bi meditacijo izrabili za pregled težav, s katerimi se trenutno ukvarjamo v našem življenju. Gre bolj za to, da se določeni uvidi nepričakovano pojavijo v našem umu, ko postanemo pozornejši, mirnejši, stabilnejši, bolj jasni in čisti in polni energije. Na primer, nenadoma se lahko v umu pojavi dojemanje, da je nek problem, zaradi katerega ponoči nismo spali, v resnici nepomembna zadeva. Ali spoznanje, da je neka zadeva, ki smo jo odslovili kot nepomembno, v resnici zelo resna in jo je nujno nemudoma urediti. Misli, zaznave, poglede, ki so se zdeli tako resnični in pomembni, lahko sedaj vidimo kot nebistvene in neznatne. Smisel modrih besed naših učiteljev lahko nenadoma postane živ.

Modrost, ki se začne s temi tremi vrstami uvida in doseže višek v dojemanju treh značilnosti, je naš cilj. Za nas meditatorje je izziv ustvariti pogoje, da se modrost pojavi.

- adžan Džajasaro

Novice

(CC) SloTheravada, 2020