Prijaznost in dobrohotnost

 
Buddha je menil, da so vrline kataňňū in katavedī kazalci dobrega in plemenitega uma.
 
Kataňňū pomeni, da nikoli ne pozabimo in ne zmanjšujemo pomena dejanjem prijaznosti in dobrohotnosti, od katerih smo imeli koristi, ne glede na to, kako majhna so bila. Pomeni resnično ceniti pomen teh dejanj. Vključuje razmišljanje o ogromnem številu dobrih in prijaznih dejanj, ki se vsak dan zgodijo v svetu in kažejo pot onkraj grozot.
 
Katavedī pomeni prizadevanje, da bi častili dejanja prijaznosti in dobrohotnosti, posebej tista, od katerih smo imeli direktno korist. To naredimo tako, da ne jemljemo stvari, ki smo jih dobili, za same po sebi umevne, ampak imamo do njih najprimernejši odnos. To vključuje izražanje spoštovanja našim dobrotnikom z besedami, ko je to primerno, a najpomembneje z našimi dejanji. Pomeni, da najbolje uporabimo vse, kar smo dobili, zato da delamo dobro v svojem življenju. Pomeni, da ohranjamo in z naše strani oblikujemo principe prijaznosti in dobrohotnosti.
 
-adžan Džajasaro 

(C) SloTheravada, 2023