Zaznavanje

 
Ko sem prvič vstopil v samostan, sem bil navdušen nad enim mladim menihom. Zdelo se mi je, da pooseblja samostanske vrline potrpežljivosti, marljivosti, samoobvladovanja, prijaznosti, nežnosti in umirjenosti, kar sem močno občudoval.
Nekega dne sem pretresen ugotovil, da je menih zapustil samostan. Kasneje sem izvedel, da je bila sramežljivost in negotovost to, kar sem jaz imel za njegovo skromnost in umirjenost. Njegov um je bil poln dvoma in zmedenosti. Zanj je bil vsak dan v samostanu borba. Dojel sem, kaj vse sem projiciral nanj. Moja želja po dobrem vzorniku, me je zaslepila, da nisem videl menihove bolečine. Takšne izkušnje, iz katerih je razvidno, koliko smo se o nekom motili, so pomembne priložnosti za učenje. Ko razmišljamo o njih, dobimo vpogled na kakšen način naše želje in strahovi, upanja in pričakovanja vplivajo na naše zaznavanje tistih okrog nas. Prepoznavanje pojavljanja in minevanja
mentalnih stanj med meditacijo leži v srcu naše dhamma prakse. Pomembno pa je tudi raziskati, kako takrat, ko ni zavedanja, ta mentalna stanja pogojujejo naše obnašanje in odnose v svetu.
 
-adžan Džajasaro 

(C) SloTheravada, 2023