Jutranja in večerna recitacija - v paliju in slovenščini