Samostan je zaprt za obiskovalce / The Hermitage is closed for visitors

 

(COVID-19)

Samostan Samanadipa je zaprt za zunanje obiskovalce

Slovenska vlada prepoveduje druženje, da prepreči širjenje koronavirusa. Navodila in strategija samostana so torej:

O danes naprej obiskovalcem Samanadipe ne bo več dovoljen vstop v glavno hišo. Vsi programi in srečanja so za zdaj odpovedani.

Kuhinja in hrana: Glavna hiša je posebno območje nevarnosti širjenja mikrobov, zato odvračamo zunanje obiskovalce, da jo uporabljajo. Prinašanje hrane od zunaj je še vedno dobrodošlo, vendar obiskovalci zunaj samostana ne bodo smeli kuhati v naši kuhinji. Če ste prinesli donacijo hrane, jo pustite na vhodu. Naš vodja kuhinje bo poskrbel za hrano, ko bo to potrebno. Še vedno je možno sponzorirati opoldanski obrok s pošiljanjem določene donacije. Če razmišljate o tej možnosti, pošljite tajniku samostana - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Nekateri podporniki uporabljajo storitev dostave hrane na dom na dom. Za več informacij obiščite https://trgovina.mercator.si/market/ ali https://preprosto.je/.

Še enkrat se vam zahvaljujemo za razumevanje in radodarnost.

Naj bodo vsa bitja dobro v mislih in telesu.
S hvaležnostjo za vašo skrb in spoštovanje.

 

Samanadipa Hermitage is closed for visitors

Slovenian government is forbidding social gatherings to reduce the spread of coronavirus. The Sangha’s guidance and strategy therefore are that:

From today onwards visitors to Samanadipa will no longer be permitted to enter the main house. All programs and meetings are cancelled.

The Kitchen and Food: The main house is particular area of risk of spreading germs, therefore we like to discourage external visitors to use it. Bringing food from outside is still welcome, however, visitors from outside the hermitage will not be permitted to cook in our kitchen. If you have brought a donation of cooked food please leave it in the entrance. Our Kitchen Manager will take care for food when that is required. Sponsoring the midday meal by sending a specified donation is still a possibility. Please email the hermitage's secretary if you are considering this option – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Some supporters have been using the delivery service. Visit https://trgovina.mercator.si/market/ or https://preprosto.je/  for more infomation.

Once again, we thank you for your understanding and generosity.

May all beings be well in mind and body.
With gratitude for your care and observance.