Zapresega postulanta - Anagarika precepts

On Wednesday, 26th August, Bojan will take Anagarika precepts, which is the first stage towards monastic life. All welcome to join for the ceremony.

V sredo, 26. avgusta, bo Bojan sprejel zapresego postulanta ali anagarike, ki je prvi korak proti meniškemu življenju. Vse dobrodošli, da se predružite tej ceremoniji.