Novi meniški bivalnik - Jaya Kuti

Samostan je blgoslovljen še z enim kutijem, ki je posvečen adžanu Džajasaru.

Anumodana! S hvaležnstjo!