Samostan ponovno sprejema goste / The Hermitage is accepting guests again

posodobitev/updated: 30-05-2020

 

GOSTJE ZE VEČ DNI

  • Sprejemamo le goste, ki so zdravi, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.

  • Zaščitne maske znotraj glavne hiše so priporočljive, ne pa obvezne.

  • Gost si mora redno umivari roke ali razkužiti roke z ustreznim razkužilnim sredstvom.

  • Uporabljate samo svojo posteljnino ali spalno vrečo.

Več informacij na http://slo-theravada.org/samanadipa/obisk.html
 

GUESTS FOR MORE THAN ONE NIGHT

  • We accept only guests who are healthy persons who do not have symptoms of obvious respiratory system, do not cough, or have fever.

  • Protective mask inside the main house are recommended, but not mandatory.

  • The guests should regularly wash their hands or sterilize themselves with the appropriate disinfectant.

  • Use your own bedding or sleeping bag.

More information on http://www.slo-theravada.org/samanadipa/259-visit.html