Samostan ponovno sprejema goste / The Hermitage is accepting guests again

GOSTJE ZE VEČ DNI

  • Sprejemamo le goste, ki so zdravi, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.

  • Gostje, ki so z nami za en teden ali manj, morajo znotraj glavne hiše (v kuhinji in oltrarni sobi) nositi svojo zaščitno masko. (To ni obvezno za menihe in za tiste ki so v samostanu za več kot teden.)

  • Pri vhodu v hišo si mora gost razkužiti roke z ustreznim razkužilnim sredstvom, ki ga zagotovi samostan.

  • Uporabljate samo svojo posteljnino ali spalno vrečo.

Več informacij na http://slo-theravada.org/samanadipa/obisk.html
 

GUESTS FOR MORE THAN ONE NIGHT

  • We accept only guests who are healthy persons who do not have symptoms of obvious respiratory system, do not cough, or have fever.

  • If you are staying for a week or less, each visitor must wear his or her own protective mask inside the main house (in the kitchen and in the Shrine Room). (Not mandatory for the monks and for those who stay with us for more than a week.)

  • At the entrance to the house, the guests should sterilize themselves with the appropriate disinfectant placed at the entrance.

  • Use your own bedding or sleeping bag.

More information on http://www.slo-theravada.org/samanadipa/259-visit.html

(CC) SloTheravada, 2020

Za vašo pozornost

The New Edition of
the biography of
Ven. Nanavira

THE HERMIT
OF BUNDALA

by Hiriko Bhikkhu

more information