OSTANITE DOMA in podpora samostana na daljavo

Samostan Samanadipa popolnoma podpira oblasti, ki si prizadevajo za varnost vseh ljudi. Svetujemo, da vsi spoštujemo in uresničujemo njihove ukrepe in tako omejimo epidemijo. Mi smo že zaprli samostan, zdaj pa dodatno odsvetujemo obiske tudi tistih, ki bi radi prišli pomagati z darovanjem hrane. Če je le možno, ostanite doma in s tem pomagate našim zdravstvenim delavcem in vsem drugim, ki skrbijo za nas. To je čas za kontemplativni umik. Namesto, da greste ven, ostanite notri: meditirajte in prisluhnite Dhammi.

Seveda, tudi gozdni menihi morajo preživeti, a pomoč je lahko le na daljavo. Upravni svet je zato postavil sistem, da bodo lahko menihi dobili najbolj osnovne življenjske potrebščine. Namesto, da bi osebno dostavljali hrano v samostan ali jo dobavljali preko spletnih trgovin (ki so že preobremenjene) vam predlagamo, da nakažete donacijo namenjeno za hrano. Potem bomo po potrebi preko delavke iz Mercatorja napolnili samostansko shrambo. S tem se bomo vsi zaščitili in razbremenili potek podpore. In za to smo že zdaj zelo hvaležni.

Kljub fizični izolaciji še ne pomeni, da menihi niso z vami. Menihi so še vedno na voljo, da se odzovejo na vaša notranja vprašanja in na vprašanja o Dhammi, a preko elektroskih pisem.

Z mirom,

Upravni svet


 

Samanadipa Hermitage fully supports the authorities, which work for the safety of all people. We advise that we all respect and take action to limit the epidemic. We have already closed the hermitage, but now we also advise against visiting by those who would like to come to help with food donations. If possible, stay home to help our healthcare workers and everyone else who try to protect us. This is a time for contemplative retreat. Instead of going out, stay in: meditate and listen to the Dhamma.

Of course, even forest monks have to survive, but support can only be made only from a distance. The Committee therefore set up a system so that the monks could receive the most basic necessities of life. Instead of delivering the food personally to the hermitage or delivering it through online shops (which are already overloaded), we suggest that you make a financial donation for food. Then, when necessary, we will fill the monastery storeroom through a Mercator worker. This will protect all all and relieve the flow of support. And we are already very grateful for that.

Despite the physical isolation, it does not mean that the monks are not with you. Monks are still available to answer your questions about the Dhamma, but by e-emails.

With peace,

The Committee

(CC) SloTheravada, 2020

Za vašo pozornost

The New Edition of
the biography of
Ven. Nanavira

THE HERMIT
OF BUNDALA

by Hiriko Bhikkhu

more information

Učenja gvardijana samostana