PRISTOPNA IZJAVA za laično članstvo samostana

Od 16. januarja 2020 naprej je možno postati laični član Gozdnega budističnega samostana Samanadipa, registriran kot »verska skupnost« Republike Slovenije.

Kot je v skladu z 11. členom Temeljnega akta Gozdnega budističnega samostana Samanadipa lahko laiki na svojo željo postanejo člani samostana kot laiki. Ti podpišejo pristopno izjavo s svojimi osebnimi podatki (ime, priimek, rojstni datum, naslov stalnega prebivališča, telefonska številka in elektronski naslov), ki jo odobri gvardijan Samostana. Šteje se, da je včlanitev dovršena, ko član prejme ožigosano potrditev s strani Samostana. Gvardijan lahko odobritev zavrne, če presodi, da bi to lahko imelo negativne posledice za člane ali za ugled Samostana, glede na vedenje, ki ga ima o določeni osebi.

Včlanitev je brezplačna, lahko pa novi člani po svojih zmožnostih ob včlanitvi Samostanu namenijo donacijo. Letne članarine za člane ni, članstvo je brezplačno.

Člani imajo pravico, da se udeležujejo dogodkov, prireditev, skupinskih praks, ki jih organizira Samostan. Najpomembnejša pravica pa je, da so lahko predlagani, kot člani Upravnega sveta, ki je poleg Zbora menihov vodstvo Samostana. Laični člani lahko tudi svetujejo Zboru menihov in Upravnemu svetu.

Obveznost članov je študij, kontemplacija in meditacija, s pomočjo katere krepijo svojo zbranost, prijaznost, sočutje in modrost in sledenje petim vodilom v vsakdanjem življenju in osmim vodilom v Samostanu.

Da lahko nekdo postane član laikov: mora imeti zaupanje v »tri zatočišča« (Buddha, Dhamma, Sangha), je sposoben živeti v skladu z petimi vodili, sledi theravadskemu budističnemu učenju, ima spoštovanje do meniškega reda, je dopolnil 15 let (za mladoletne je obvezno soglasje zakonitega zastopnika). Članstvo pa preneha s prostovoljno izjavo člana o izstopu, ki jo lastnoročno podpiše in pošlje na sedež Samostana ali pošlje preko elektronske pošte, s smrtjo člana, če je zapustil Slovenijo za nedoločen čas, v primeru, da pride do nepoštenega, neetičnega ravnanja ali izjemno neprimernega vedenja posameznih članov; ali do nespoštovanja sklepov gvardijana, lahko gvardijan po posvetu z Zborom menihov in, če je to mogoče, po razgovoru s posameznikom, ki je ravnal na neprimeren način, izda sklep o izključitvi posameznega člana iz Samostana.


Goljek, 25. januar 2020

bh. Hiriko,
gvardijan

Attachments:
Download this file (Pristopna izjava.pdf)PRISTOPNA IZJAVA[PDF]85 kB