Gozdni list, št. 1

 

Beseda gvardijana

Pred vami je nov način komunikacije z našimi prijatelji in podporniki. Do zdaj smo menihi in člani fundacije za obveščanje uporabljali le našo spletno stran (to je bilo občasno) in Facebook (bolj pogosto). Kljub temu, da Facebook pomaga vzpostaviti stik na globalni ravni, so ti stiki zelo šibki in ne izpostavijo neke bolj pristne povezave med samostanom in drugimi, predvsem s tistimi v Sloveniji. Družbena omrežja so že spoznana kot nekaj, kar odtujuje ljudi in ki oropa neki zdravi odnos med soljudmi. Hkrati je tudi za marsikoga lahko objekt zasvojenosti, ki krade čas in inteligenco. Družbena omrežja, čeprav propagirajo združenje, lahko delujejo tudi kot skušnjavec. Če si dovolimo, da se zatopimo v tak svet, potem smo pod njegovim vplivom in nas zlahka vleče na vse konce in nas lahko zato celo uniči. Tako nam ukrade občutek samospoštovanja in kot posledica lahko pride do depresije. Imamo vse informacije, a naše srce je prazno in šibko.

Budni nam svetuje, kako obvarovati stabilnost našega srca in okolja. O tem sem pisal tudi v članku Strah in trepet družbe, v katerem sem opozarjal o notranjem razpadu, naj bo to v našem srcu ali v družbi. Budni je spoznal, da sta medčloveška ločenost in nespoštovanje šibki točki za stabilnost družbe. Tako je on podal sedem členov kodeksa (DN 16.2), imenovanih »Vadžijska ustava«, ki naj bi ljudstva obvarovala pred razpadom ter jim zagotovila rast in uspeh. To ne velja le kot zakon za vlade, ampak zakon za naš način življenja v družbi. Ti členi so naslednji:

1. »Vadžiji se redno in pogosto sestajajo.« Pomembna je, da je komunikacija med ljudi jasna in redna. Če ni rednih pogovorov, potem sledijo nesporazumi, tudi laži, manipulacija, širjenje govoric, kar pa se konča v obtoževanjih in razcepih. Kaj kmalu bomo z zdravimi pogovori ugotovili, da »problemi« sploh niso bili problemi, le nesporazumi. In če so problemi, se jih bo s pogovori dalo veliko lažje razrešiti.

2. »Vadžiji se sestajajo v harmoniji, rastejo v harmoniji in opravljajo svoje zadolžitve v harmoniji.« Srečanja naj bodo redna. Tudi v naših samostanih sem opazil, da če ni rednega prijateljskega srečanja, se menihi kar hitro zatopijo vase in v sebi razglabljajo o zunanjih situacijah. Tako lahko zlahka pride do nesporazumov in sumničavosti. Tudi za zdravo partnersko ali zakonsko razmerje toplo priporočam redne (ali vsakodnevne!) skupne sprehode v naravo. Na ta način si oba posvetita čas za drugega, brez televizije in pametnih telefonih! In seveda, naj bodo pogovori v harmoniji! Ne pozabite na ljubezen in potrpežljivost.

3. »Vadžiji ne uvajajo novih zakonov ali odpravljajo starih zakonov, ampak ohranjajo zakone, ki so bili sprejeti v starodavni vadžijski ustavi.« Spoštovanje državnih zakonih nam prinese mir in manj skrbi, kljub temu, da imamo občutek, da so kdaj pa kdaj zakoni proti nam. Na ta način razvijamo vrlino poštenosti in nam se ni treba bati kaznovanj. Toda tu govorimo predvsem o »starodavnih zakonih«, zakonih ki so prisotni že daleč v zgodovino in so del vseh civilizacij. Ti pa so: ne ubijaj, ne kradi, ne prešuštvuj, ne laži, ne obrekuj in ne žali. Tako lahko resnično živimo v veselju in brez strahov.

4. »Vadžiji spoštujejo starešine Vadžijev, jih upoštevajo, častijo, poveličujejo in mislijo, da jih je vredno poslušati.« Starejša generacija je vsekakor veliko preživela. Ni starejšega človeka, ki ni pretrpel muke in nepravičnosti, ki ni pokopal svojega bližnjega in se zavedal, da bogastvo ni le v materialih ampak naj bi bilo predvsem v srcu. Poleg tega, predstavlja tako fizične kot tudi simbolične temelje družbe. Razvijanje spoštovanje je zlata vrlina in koga spoštovati, če ne starejših ljudi? »Kot oče povezuje dva brata, tako starešine povezujejo svoje potomstvo. Če označba »oče« ne bi obstajala, potem ne bi obstajalo niti bratstvo« (Strah in trepet družbe).

5. »Vadžiji ne priganjajo ali silijo svojih žensk in deklic, naj prebivajo z njimi proti njihovi volji.« Budni se je že v svojem času zavedal o pravicah žensk in spoštovanja do njih! Nobeden si ne more lastiti drugega. To pravilo se lahko razume tudi kot spoštovanje osnovnih človekovih pravic. »Nikogar se ne sme siliti, naj svoje življenje živi v nasprotju s svojo vestjo. Dejstvo je, da ima vsakdo svoj lastni način izražanja stališč in da se vsi med seboj razlikujemo, kar se mora spoštovati. Vsak poskus spreminjanja ljudi tako, da bomo vsi enaki, je suženjstvo, ki je do neke mere prisotno tudi v moderni družbi. To se kaže tudi v obliki prisiljene podrejenosti, izkoriščanja, manipulacije itd.« (Strah in trepet družbe).

6. »Vadžiji spoštujejo vadžijska svetišča, tako v svojih mestih kakor izven mest, upoštevajo, častijo in jih poveličujejo ter ne dovolijo, da bi bile daritve krepostnih, namenjene svetiščem, prezrte.« In naša slovenska družba je osnovana na določeni kulturi ali religiji, zato jo je potrebno spoštovati. Kljub temu, da se ideologije spreminjajo in se jih debatira in morda tudi zavrača, je vseeno zelo pomembno, da se spoštuje kulturo v katerem smo – za Slovenijo je to krščanska. »Religija ni le nekaj, kar daje smisel posameznemu človeku, ampak daje vrednost in obliko tudi določeni civilizaciji« (Strah in trepet družbe).

7. »Vadžiji so sklenili dobre sporazume z ozirom na zakonsko zaščito in varnost spoštovanja častivrednih bitij. Tako lahko častivredna bitja v prihodnje vstopijo na to območje in na tem območju udobno živijo.« Vsaka družba ima svetnike. Biti svetnik pomeni, da ima kvalitete božanskega. To so ljudje, ki so prosti napuha, pohlepa, strasti, jeze, požrešnosti, zavisti in lenobe. Naj družba spoštuje vadžijska načela, tako da se družba razvija v dobroti in privablja tudi ljudi z božanskimi srci. Dobrota je nalezljiva, zato ne odlašajte!

Če je vera v vizijo Budnega trdna, potem verjamemo tudi v dobroto družbe in ne le na svoj osebni blagor. Poleg tega budistični svet ni le znotraj meniških zidov, ampak je v širši skupnosti. Družba naj živi v skladu s Postavo Narave (Dhamme), to je, da sledimo vadžijskemu sistemu: Prebujeni pravi, da se dobra družba postavi tako, da se živi čimbolj čisto v vrlini, da smo voljni pomagati in biti radodarni, da se razvija pozornost in zbranost, da se izobražujemo v Dhammi in v skladu z njo tako tudi živimo, da se izogibamo slabih prijateljev in si iščemo le tistih, ki so enaki nam ali celo boljši ter tudi, da obiskujemo menihe in se z njimi pogovarjamo o svojih dvomih in notranjemu nemiru.

Naj taka družba zacveti tudi v Sloveniji.

Srečno,

bh. Hiriko
 NOVICE


Zgodovinski dogodki v letu 2018

Posebno letošnje leto je bilo za nas zgodovinsko. Na začetku leta nam je bila darovano vikend hiša, ki je sedaj namenjena za goste samostana. V maju je bilo pri nas pet menihov, kar pomeni, da nam je bilo takrat prvič v zgodovini Slovenije dovoljeno zrecitirati 227 meniških pravil – dogodek, ki jo mora pa svojem Zakoniku skupnost štirih ali več menihov zrecitirat vsaka 2 tedna. In ker ta tradicija ostaja neprekinjena že 2600 let, je ta dogodek neka duhovna povezava s prvotnimi menihi iz časa Budnega. Prav tako zgodovinski je bil sklep meniške skupnosti, da se določi teritorij (sima) v katerem se lahko od zdaj naprej posveča menihe in opravlja svoje odločbe – prav tako še ena povezava z našim prvotnim virom.

 

Prihod in odhod menihov

V času poletja je bilo pri nas pet menihov: bhante adžan Hiriko (Slovenec), bhante adžan Kondanyo (Poljak) ki se je k nam pridružil junija in je pri nas za nedoločen čas; bhante Sumedha (Irec) je bil pri nas za pet mesecev in se je ta mesec že vrnil na Šrilanko, kjer je pravzaprav začel svoje meniško življenje; bhante Pasada (Čeh), ki se je tudi v istem času vrnil na Šrilanko in bhante Thavaro (Nemec/Španec), ki pa je pri nas za nedoločen čas. Na obisku je bil pri nas tudi bhante Kavidhaja iz Češke.

Menihi imamo zaobljubo stabilnosti prebivanja le za tri mesece v letu, v drugem času pa nam je dovoljeno, da menjamo samostane, gozdove, jame ali druge bivališča. Tako, da lahko tudi v našem samostanu pričakujemo menjave obrazov. Vse pa je seveda odvisno od podpore ljudi, saj je za več menihov, potrebna večja podpora.

 

Festivali


V našem samostanu redko organiziramo dogodke. Tako smo letos imeli dva dogodka: tradicionalno Pha Pa v maju in Kathino v novembru. Oba dogodka sta imela namen povezati skupaj ljudi, da skupaj izkažejo podporo samostanu. Oba dogodka so organizirali Tajci iz Združenega Kraljestva, ki so z velikim naporom zbirali donacije iz vsega konca sveta in neutrudno pripravili ta dva dogodka. Naša hvaležnost do njih je brezmejna! Veseli smo bili vseh obiskov iz celotne Slovenije, predvsem pa če se je pridružil kakšen od naših vaščanov. Za Kathino sta se povabilu odzvala tudi duhovnika iz Trebnjega, g. Jože Pibernik in g. Slavko Kimovec.


 

Potovanje v Italijo

Bhante Hiriko, Bhante Kondanyo, Primož in Kostja so od 26. do 31. oktobra bili v Italiji. Šli so obiskati samostan Santacittaramo, kjer so pri njih praznovali kathino. (Adžan Čandapalo pošilja svoje pozdrave!) V tem času smo obiskali tudi Vatikan in na poti nazaj se ustavili v Greccio (v enem prvih frančiškanskih samostanov) in v Assisiju (sveto mesto sv. Frančiška).

 

Samostanska gradbena dela

Od kar imamo pri nas zelo praktičnega bh. Kondanya, smo obnovili še druge stare objekte. Lopo za orodja pri Nirodharami (hiši za goste) smo pretvorili v kuti (bivalnik za menihe ali goste), staro drvarnico pa smo popolnoma obnovili in dogradili. Tudi novi zid se je postavil, ki poteka od drvarnice proti hrastu, tako da kutiju Abhayi ponudi malo več samote. Prijatelj Damir pa je nam položil tlakovce pred glavnim vhodom hiše. Nasadilo se je tudi več smrek na klancu pod glavno hišo, saj imamo namen podaljšati gozdno območje. Znotraj hiše pa smo dobili novo kuhinjo (ki je pravzaprav stara 30 let, a za nas je vrhunska!), ki jo je bh. Kondanyo še dodatno opremil s svojim naporom in z odpadnimi materiali.

Zima je že tu, kar pomeni da so zdaj vsa zunanja dela zamrznjena. Menihi pa imajo tako veliko več časa za notranjo delo.


 


 

OBVESTILA

 

Govori o Budovem učenju

Društvo Bhavana povabi meniha vsako prvo nedeljo v mesecu v Ljubljano (Trpinčeva 71), da vodi skupinsko meditacijo in poda govor o Budovem učenju. Vsako tretjo nedeljo pa vodi laični član društva. Srečanje se začenja ob 7ih zvečer. Vsi ste zelo toplo vabljeni! Naslednje srečanje bo 2. decembra, vodil pa bo bh. Hiriko.

Posnetki govorov bhante Hirika pa so zdaj na voljo na http://slo-theravada.org/ucenja/blog/. Zadnja objavljena govora sta bila Univerzalna pomembnost radodarnosti in Svoboden z obvladovanjem.

 

Priprava kosila v decembru

Pri nas imamo trenutno veliko srečo, da je z nami Maurizio iz Benetk, ki skrbi, da imajo menihi primerno kosilo. Toda Maurizio bo odsoten od 5. do 9. decembra. Če kdo želi pomagati in pripraviti in darovati kosilo v tem času, lahko direktno kontaktira samostan na 031 577 557 ali na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Darovanje hrane samostanu na daljavo (Sporočilo od Funacije)

Sporočeno nam je bilo, da imate nekateri težave sprevozom, da bi prišli v samostan Samanadipa. Zato so se člani Fundacije Samanadipe ponudili, da bodo dostavili vaše darove (hrano, kot je sveža zelenjava, kruh in druge osnovne stvari) iz Ljubljane do samostana. Obiski samostana so še vedno redki in se lahko zgodi, da shramba postane prazna. Če želite pomagati, a zaradi oddaljenosti niste zmožni priti do samostana, lahko darove dostavite Shili (LJ Šiška, 031 684 942) ali Nedi (LJ Center, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Več informacij, kako pomagati samostanu, si lahko preberete TUKAJ.

Shila

 

Novi prevod Dhammapade v slovenščino!

Kljub temu, da je Dhammapado že lepo prevedel v slovenščino Primož Pečenko in je bila izdana pri Mladinski knjigi, bo kmalu pred vami vseeno novi prevod od bh. Hirika. Glavni razlog za to delo je prav želja omogočiti, da se te modrosti lahko delijo po Sloveniji tudi v obliki brezplačne distribucije. Tako da vsakdo, ki želi, lahko dobi kopijo. Tiskali pa bomo le toliko kopij kolikor bo podpore. Do zdaj smo zbrali 566 evrov. Če želite omogočiti, da se natisne še več kopij, pišite samostanu. Donacije bomo zbirali do 15. januarja.


 

Obisk samostana

Vsi ste dobrodošli, da pridete na obisk samostana. V zimskem času nimamo vseh bivalnikov primerno ogrevanih, toda če koga ne skrbi skromnost, je še vedno dobrodošel, da pri nas prespi. A za dnevne obiske smo vedno na voljo. Če želite priti na pogovor z menihi, nas le najprej obvestite.

Za več informacij glede obiska samostana, si lahko preberete TUKAJ.