Darovanje hrane samostnu

[TEXT IN ENGLISH IS BELOW]

Meniško življenje v theravadskem budizmu je dejansko odvisno od podpore laične skupnosti. Pri nas verjetno, še ni dovolj znano, da theravadskim menihom ni dovoljeno pridelovanje in kuhanje hrane ter posest in rokovanje z denarjem. Zato ljudje, v skladu s tradicijo, pač darujejo menihom življenjsko pomembne dobrine. Med drugim tudi hrano. Menihi pa ponujajo znanje, delo, svoj čas in energijo, ne da bi prejemali za to plačilo. Svoj čas posvečajo življenju v skladu z Budovim učenjem.

Delovanje našega samostana je tako seveda prepuščeno dobri volji in razsodnosti obiskovalcev in dobrosrčnih ljudi.

Radodarnost je pozitivna kvaliteta srca, ki jo je Buda zelo poudarjal kot dobrobit za darovalca v tem in naslednjih življenjih. Menih pa, razen če ni izrecno vprašan, ne sme ničesar direktno prositi.

Menihom se lahko podari zelenjava, sadje, mleko, kruh in podobno. (Nekaj potrebnih stvari je navedenih tudi na spletni strani samostana). Te dobrine tudi ustvarjajo pogoje, da lahko menihi preživijo in širijo dobroto v tem okolju. Samostan in meniška skupnost drugih stalnih podpor od zunaj nima.

Več informacij na: http://www.slo-theravada.org/samanadipa/250-podpora.html

Fundacija Samanadipa

--------------------------------

Our monastic tradition survives only through the support of other people. Monks must refrain from growing or cooking their own food, and handling money. To this day, the lay community continues to generously provide monks with the basic requisites of food. And monks give their knowledge, service, their time and energy free of charge, dedicating their whole life to the practice of the Buddha's Teaching. People who are inspired by this support the monks in return. It is left to the good will and discretion of visitors and well-wishers to decide how they might support the work of the hermitage.

Generosity is a positive quality of the heart which the Buddha greatly encouraged for its benefits to the giver in this life and beyond. Unless they are clearly invited to do so, monastics may not ask for anything directly. Practically speaking, donations supply food everything from vegetables, fruits, milk, bread and similar. They enable the monastics to continue their work of training in, and sharing goodness in this country. This facility and its resident monastics have no outside means of support.

More information: http://www.slo-theravada.org/samanadipa/258-support.html

Samanadipa Foundation