Vabilo na praznovanje / The invitation to celebration

VABILO OD TAJSKIH PRIJATELJEV SAMANADIPE
THE INVITATION FROM THAI FRIENDS OF SAMANADIPA

 

Thai Pha Pa ali Dan podpore samostana
& Vesak ali Dan
Budnega
& Spominski dan adžana Čaja ob 100 obletnici njegovega rojstva
& Dan odprtih vrat Dom Nirodharame

27. maj 2018

Thai Pha Pa je dogodek, ki ga prostovoljno organizirajo podporniki in prijatelji samostana iz Slovenije in tujine, da zberejo finančna sredstva za samostan, da se lahko preževi v naslednjih mesecih in letih. Takrat si tudi med seboj delimo hrano.

Vesak je dan, ko se spomnimo na Budovo življenje, to je na njegov rojstni dan, prebujenje in konec življenja. Ta praznik praznujejo tudi pri Združenih narodih (na katerega je povabljen tudi naš samostan) in velja za največji budistični praznik.

Spominski dan adžana Čaja, ko se spomnimo učitelja te tradicije.

Dan odprtih vrat Dom Nirodharame, ko laična skupnost tudi formalno daruje novo hiško z parcelo Skupnosti menihov. Takrat bo tudi priložnost, da si ogledate Nirodharamo.

LOKACIJA

Bodite pozorni, da slovesnost ni v samostanu, ampak v zidanici, 700m oddaljeno od samostana. Ime je "Ravnikarjeva zidan'ca”, na naslovu Goljek 30, Trebnje.

Google Map: https://www.google.si/maps/place/Goljek+30,+8210+Trebnje/@45.9585743,14.9901258,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47651a50fb2ad2a7:0x8c68283497664bb7!8m2!3d45.9585743!4d14.9923145


 

Thai Pha Pa or Day for Supporting the Hermitage
&
Vesak Day or Day of the Awakened One
& Memorial Day of Ajahn Chah – Commemoration of his 100th Birthday
& Open Day of Nirodharama House

May 27, 2018

Thai Pha Pa is not a holiday, but an event organized by volunteer supporters and friends of the hermitage from Slovenia and abroad to have fund-raising for the hermitage so it can survive in next months and years. That time we also share food with all participants.

Vesak is the day to remember the Buddha's life: his birthday, awakening and end of life. This holiday is celebrated also by the United Nations (where is invited also Samanadipa) and is considered the largest Buddhist holiday.

Memorial Day of Ajahn Chah, when we remember the teacher of our tradition.

Open Day of Nirodharama House is the occasion when a lay community is also going formally offer the new cottage with a land to the monastic community. There will be also an opportunity to see Nirodharama.

THE LOCATION

Note that the celebration is NOT happening at the Hermitage, but at the local vineyard cottage, located 700m from the Hermitage. The name of the cottage is “Ravnikarjeva zidan'ca”, address is Goljek 30, Trebnje.

Google Map: https://www.google.si/maps/place/Goljek+30,+8210+Trebnje/@45.9585743,14.9901258,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47651a50fb2ad2a7:0x8c68283497664bb7!8m2!3d45.9585743!4d14.9923145

© SloTheravada, 2018

Za vašo pozornost

Nyanatiloka - Budova beseda (knjiga v pdf)

‘Stillness Flowing: The Life and Teachings of Ajahn Chah’ by Ajahn Jayasaro is now available for download in PDF, ePUB and Mobi formats. This important work details the life and teachings of Luang Por Chah, also known as Ajahn Chah, and has been in the making for over two decades. More info.