Posebni dogodki v spomladanskem času / Special events in Spring time / งาน ฉลองประเพณี ในช่วงฤดู ใบไม้ผลิ ที่ ที่พำนักสงฆ์ สมณทีป

Posebni dogodki v spomladanskem času

Za to obdobje se bodo v gozdnem samostanu Samanadipi zvrstili trije dogodki:

Songkran ali JV Azijsko novo leto in
prva obletnica samostana

16. april 2017

V tistem delu sveta Tajci in drugi iz sosednjih držav praznujejo svoj začetek novega leta. Za ta čas je predvsem značilno tradicionalno umivanje Budovega kipa. Poleg tega, na ta dan izrazimo spoštovanje do menihov in starejših ljudi z umivanjem njihovih rok, ter se spomnimo na naše pokojne sorodnike.

Vesak ali Dan Budnega
14. maj 2017

To je dan, ko se spomnimo na Budovo življenje, to je na njegov rojstni dan, prebujenje in konec življenja. Ta praznik praznujejo tudi Združeni narodi in velja za največji budistični praznik.

Pha Pa ali Dan podpore samostana
18. junij 2017

To ni praznik, ampak dogodek, ki ga prostovoljno organizirajo podporniki in prijatelji samostana iz Slovenije in tujine, da zberejo finančna sredstva za samostan. Na ta dan pridejo v samostan tudi drugi menihi, da izkažejo moralno podporo.
Dan pred tem se bomo tudi spomnili na življenje častitega adžana Čaja z enodnevnim meditacijskim umikom.

Več informacij glede teh dogodkov bomo posredovali pred posameznim dogodkom.


 

Special events in springtime

For this period we will hosting three events at the Forest Hermitage Samanadipa:

Songkran or Southeast Asian New Year and
the first anniversary of the
Hermitage

April 16, 2017

In that part of the world Thai people and others from neighboring countries celebrate their own beginning of a new year. That time it is mainly characterized by traditional washing of Buddha statues. Moreover, on that day we show respect to the monks and elderly people with a gesture of washing their hands, and also we are remembering our deceased relatives.

Vesak Day or Day of the Awakened One
May 14, 2017

This is the day to remember the Buddha's life: his birthday, awakening and end of life. This holiday is celebrated also by the United Nations and is considered the largest Buddhist holiday.

Pha Pa or Day for Supporting the Hermitage
June 18, 2017

This is not a holiday, but an event organized by volunteer supporters and friends of the hermitage from Slovenia and abroad to have fund-raising for the hermitage. On that day they we also expect more monks to give us moral support.
On the day earlier we will also remember the life of the Venerable Ajahn Chah with a one-day meditation retreat.

More information about these events will be provided prior to the events.


 

งาน ฉลองประเพณี ในช่วงฤดู ใบไม้ผลิ ที่   ที่พำนักสงฆ์  สมณทีป

งานสงกรานต์ และ ฉลอง ครบรอบ 1 ปี ของ ที่พำนักสงฆ์ สมณทีป. วัน อาทิตย์
ที่
16 เมษายน 2017

ใน วันนี้ เรา จะ มี การ ฉลอง วัน ขึ้นปีใหม่ ของไทย หรือ เรา เรียกว่า วัน สงกรานต์. นอกจาก นี้ แล้ว เรา จะ มี การ ฉลอง ที่พำนักสงฆ์ สมณทีป ซึ่งได้ ก่อตั้ง มา เป็น เวลา ครบ 1 ปี. ดังนั้น เราจะ มี Double celebrations​.

วันวิสาขบูชา วัน อาทิตย์
ที่
14 พฤษภาคม 2017

วันนี้ เป็น วันที่ พระพุทธเจ้า ทรง ประสูติ , ตรัสรู้ และ ปรินิพพาน  ดังนั้น จึงถือได้ ว่า เป็น วัน ที่ สำคัญ อย่างยิ่ง  ทาง ศาสนา วันหนึ่ง  ของ ชาวพุทธ ทั่วโลก แม้แต่ องค์การสหประชาชาติ ก็ ให้ ความสำคัญ กับ วันนี้

งาน ผ้าป่า สามัคคี ไทย, สโลวีเนีย และ สหราชอาณาจักร  วันอาทิตย์
ที่
18 มิถุนายน 2017

วันนี้ จะ มีการ นำ ผ้าป่า สามัคคี จาก เมืองไทย, สโลวีเนีย และ สหราชอาณาจักร มาร่วมกันถวายเรา จะมีพระสงฆ์ไทย มา ร่วมงาน ใน วันนี้ ด้วย  

นอกจากนี้ แล้ว เรา ยัง จะมี การน้อมรำลึก ถึง หลวงพ่อ ชา ซึ่ง วันเกิด ของ ท่าน ตรง กับ วัน ที่ 17 มิถุนายน  ดังนั้น ใน วันนี้ เรา จะมี การ ปฏิบัติ ธรรม นั่งสมาธิ

รายละเอียด ต่างๆ จะ แจ้ง ให้ ทราบ ใน เวลา ต่อไป

© SloTheravada, 2018

Za vašo pozornost

Lahko si naložite koledar "Forest Sangha" za leto 2017 v pdf obliki na tej povezavi.

Printano kopijo pa dobite v samostanu Samanadipa.