การสร้างศาลาหลังใหม่ ณ สำนักสงฆ์ สมณทีป

 

สำนักสงฆ์สมณทีปมีโครงการที่จะสร้างศาลาหลังใหม่ขึ้นถัดจากศาลาหลังเก่าที่สร้างขึ้นในปี พุทธศักราช 2476 การจัดซื้อที่ดินพร้อมบ้านในปี 2559 อยู่ภายใต้ในความดูแลของ Društvo theravadskih budistov Bhavana (สมาคมพุทธนิกายเถรวาท) จนกระทั่งปัจจุบัน ได้ตกอยู่ในความดูแลของ Gozdni budistični samostan Samanadipa (สำนักสงฆ์ สมณทีป)

อาคารหลังเก่านี้ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2476 โดยมาร์เซลิน โคเรลก์ (Marcelin Korelc) ปู่ทวดของอาจารย์ฮิริโกะ (Hiriko) เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวซึ่งเป็นบ้านหลังเล็กที่มีขนาดห้อง(20 ตร.ม.) ห้องครัว (12 ตร.ม.) และห้องเก็บของ (12 ตร.ม.)  ใด้สร้างขึ้นด้วยวัสดุที่ประหยัดและหาได้ในสมัยนั้น ซึ่งประกอบด้วยไม้และโคลน จุดประสงค์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่อยุ่อาศัยของครอบครัวเล็กๆมิใด้ใช้เพื่อเป็นสำนักสงฆ์  บ้านหลังนี้ถูกซื้อในปี พุทธศักราช 2559 เพื่อใช้เป็นที่พำนักและปลีกวิเวกสำหรับพระภิกษุสงฆ์ ประมาณ2-3 รูป และให้ฆราวาสสามารถใช้สถานที่ในการเรียนรุ้ฝึกฝนและพัฒนาจิตใจเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการปฎิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า และนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ญาติธรรมใด้ถวายปัจจัยสี่แด่สำนักสงฆ์อีกด้วย
 


 เหตุใดทางวัดจึงต้องสร้างศาลาหลังใหม่

 ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ศาลาหลังเก่าเดิมสร้างขึ้นสำหรับครอบครัวเล็กๆ ไม่ใช่สำหรับของคณะพระสงฆ์ และฆราวาส จำนวนมาก  ด้วยขนาดของห้อง 20 ตร.ม. ที่ดัดแปลงเป็นห้องสวดมนต์และฉันอาหาร ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับพระภิกษุ 6 รูป (และอาจจะมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ)  นอกจากนี้ยังไม่สามารถใช้สถานที่กิจกรรมอื่น ๆ (เช่น การนั่งสมาธิ,  แสดงธรรม,  และถวายสิ่งของเป็นต้น)  ดังนั้นในปี 2020 ทางสำนักสงฆ์ได้สร้าง “ศาลาเปิดขึ้น” (Kozolec) ซึ่งสำนักสงฆ์ได้ใช้ประโยชน์เป็นอย่างมากในช่วงฤดูร้อนของปีเท่านั้น  เพราะเหตุว่าบ้านหลังเก่าเกิดการทรุดโทรมและเสียหาย  ดังนั้นจึงต้องมีการซ่อมแซมรอยที่แตกและนอกจากนั้นยังต้องมีการทำความสะอาดเชื้อราที่เกิดขึ้นเนื่องจากความชื้นจากห้องครัว จากการตากผ้า และจากญาติธรรมที่มาใช้สถานที่เพิ่มขึ้น   และในขณะนี้ทางวัดใด้มีพระสงฆ์จำนวนเพิ่มมากขึ้นแต่พื้นที่ที่อยุ่ปัจจุบันมีจำนวนจำกัด ดังนั้นทางสำนักสงฆ์จึงไม่ได้รับอนุญาตให้รับผู้อยู่อาศัยเพิ่ม  เพราะเนื่องจากมาตการใหม่ของรัฐบาลจำกัดพื้นที่สำหรับผุ้อาศัย ด้วยเหตุนี้ทางสำนักสงฆ์จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างศาลาหลังใหม่เพื่อที่จะรองรับพระสงฆ์ที่จะมาพำนักที่นี้ในอนาคต ดังนั้นทางคณะสงฆ์ใด้เริ่มดำเนินการเพื่อที่จะสร้างศาลาหลังใหม่ ณ สถานที่แห่งนี้


 แนวทางแผนการก่อสร้าง

 ขณะนี้ทางคณะสงฆ์กำลังปรึกษากับสถาปนิกเกี่ยวกับการสร้างอาคาร 2 ชั้นด้วยวัสดุที่ทำมาธรรมชาติ ซึ่งใด้แกไม้ ฟาง และดินเหนียว  ชั้นแรกจะเป็นห้องครัวขนาดใหญ่พร้อมห้องเก็บของ,ห้องอาบน้ำและห้องสุขาหลายห้องพักที่มีห้องน้ำในตัวสำหรับพระสงฆ์ที่อาพาธหรือชราภาพ ชั้นสองจะเป็นห้องปฏิบัติธรรมขนาด(35-40ตร.ม.))ซึ้งศาลาหลังนี้จะมีความมั่นยืนนานด้วยวัสดุที่เป็นธรรมชาติและประหยัดซึ่งเหมาะสมพระสายป่า

  เราจะแจ้งรายละเอียดต่างๆหลังจากสถาปนิกออกแบบและแผนการต่างๆๆเรียบร้อยแล้ว สำหรับค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโดยประมาณ100,000ยูโร อย่างไรก็ตามทางสำนักสงฆ์จะพยายามลดต้นทุนก่อสร้างให้ต่ำลงกว่านี้.

ตัวอย่างวิธีการทำไม้-ฟาง-ดินเหนียว:


วิดีโอตามลิ้งค์การร่วมจาคะ(บริจาค)สมทบทุนสร้างศาลาหลังใหม่

 โปรดดูตัวเลือกด้านล่างเกี่ยวกับวิธีสนับสนุน

โครงการนี้  ท่านสามารถส่งคำแนะนำหรือการบริจาคเพิ่มเติมไปยังที่อยู่อีเมล Samanadipa ที่ให้มาพร้อมกับอีเมลยืนยันของคุณ

กรรมาธิการ

 

โอนเงินผ่านธนาคาร:
 

Gozdni budistični samostan Samanadipa
Goljek 3,
8210 Trebnje
Slovenija

IBAN: SI56610000023637792

(The Bank: Delavska hranilnica d.d.
Miklošičeva cesta 5, 1000 Ljubljana)

BIC/SWIFT: HDELSI22

Purpose: BUILDING

Online Donation (via PayPal): .

 

 

(C) SloTheravada, 2022

Zadnje novice

Učenja gvardijana samostana