Dobra medicinska sestra in dober bolnik

on .

Buddha je spodbujal menihe, da skrbijo drug za drugega v času bolezni. »Naj tisti, ki bi stregel meni, streže bolnim med vami.« Kasneje je naštel lastnosti dobrih medicinskih sester in dobrih bolnikov.

Dobra medicinska sestra:

  1. je sposobna pripraviti zdravilo,
  2. ve, kaj je koristno in kaj škodljivo in zagotovi to, kar je koristno in se vzdrži tega, kar je škodljivo,
  3. neguje bolnika z ljubečo prijaznostjo, brez želje po kakršnikoli nagradi,
  4. ne čuti odpora do blata, vode, bruhanja in gnoja,
  5. je sposobna v primernem trenutku obvestiti, vzpodbuditi, navdihniti in razvedriti bolnika s pogovorom o Dhammi.

 

Dober bolnik:

  1. dela to, kar je koristno,
  2. je zmeren v tem, kar je koristno,
  3. jemlje zdravila,
  4. natančno razkrije svoje simptome medicinski sestri; poroča, če mu je boljše, slabše ali njegovo stanje ostaja isto,
  5. potrpežljivo prenaša boleče občutke.

- adžan Džajasaro